ALKUUN       
   
 

YRITYSSANEERAUS – VUOKRAJOHTAJUUS

Yritystoiminnalle on luonteenomaista muutokset, jotka aiheutuvat yrityksen omista tai ulkopuolisista olosuhteista. Merkittävät tervehdyttämis- ja virtaviivaistamisprojektit saadaan parhaiten tehdyksi käyttämällä yrityksen ulkopuolisia resursseja. Ulkopuolinen pystyy analysoimaan muutostarpeen objektiivisemmin kuin johto, joka on tavallaan ollut vaikuttamassa muutosta vaativaan olotilaan. Analyysin lisäksi tarvitaan usein muutoksen tekijä, jonka toimeksianto päättyy yrityksen palatessa "normaaliin" toimintaan. Ulkopuolinen konsultti voi keskittyä muutosprosessin johtamiseen yrityksen johdon vastatessa juoksevasta toiminnasta.

Vuokrajohtajuuksille on tyypillistä tehtävän määräaikaisuus, ja selkeä toimeksianto muutoksen tekemisestä. Vuokrajohtajalla tulee olla kokemusta yrityksen toimitusjohtajana. Aikaisempi saneerauskokemus lisää onnistumisen mahdollisuutta. Vuokrajohtaja on tavallisesti kokopäivätoiminen. Vuokrajohtajan tarve on usein identifioitu kohdeyrityksen ulkopuolella esim. konserni- tai divisioonajohdossa, tai sen ovat tehneet omistajat.

Käytännössä vuokrajohtajia on tarvittu yrityshankinnoissa ostettavan yrityksen haltuunotossa, väliaikaisena toimitusjohtajana edeltäjän jäädessä eläkkeelle tai muutoin jättäessä tehtävänsä. Konsernien tytäryhtiöt saneeraa tehokkaimmin ulkopuolinen ammattilainen. Kun konserni haluaa luopua tytäryhtiöstään, voidaan käyttää vuokrajohtajaa kauppaprosessin aikana.

Referenssit:

Olen toiminut vuokrajohtajana kahdessa isossa tervehdyttämishankkeessa. Lisäksi olen johtanut merkittäviä muutoshankkeita tytäryhtiöissä konsernijohdosta käsin seuraavasti:

1. Tehdas Norjassa. Liiketoiminnan analyysi, tunnistettiin muutostarve 2001.
2. Tehdas Pohjois-Englannissa. Liiketoiminnan analyysi. Rakennemuutos käyntiin 2001.
3. Tehdas Pohjois-Irlannissa. Liiketoiminnan analyysi. Rakennemuutos käyntiin 2001.
4. Hollantilaisen tehtaan sulkeminen ja tuotannon siirto Saksaan 2001.
5. Enso Española S.A. Toimitusjohtajana Barcelonassa olevassa kartonkitehtaassa. Saneeraussuunnitelman laadinta ja toteutus 1993-1995. Yritys, jolla oli tappiota 60 % nettomyynnistä muuttui kannattavaksi 2,5 vuodessa, kuusi kuukautta ennen tavoitetta.
6. Viiden tuotantoyksikön muodostaneen elektronisia komponentteja valmistaneen yrityksen liiketoiminnan analyysi. Yhden yksikön sulkeminen ja tuotantokoneitten siirto kahteen muuhun yksikköön. Vuokrajohtajuus 1992.
7. Autojen maahantuontia ja vähittäismyyntiä harjoittavan yrityksen liiketoimintojen analyysi, saneeraussuunnitelman laadinta ja toteuttaminen. Vuokrajohtajuus 1991.
8. Polarcup S.A.Espanja. Toimitusjohtajuus 1985-1988. Yhtiön haltuunotto yrityskaupan jälkeen. Tuotantokapasiteetti kolminkertaistettiin ja nettomyynti kaksinkertaistettiin.