ALKUUN

 

 

JUHA KORPPI-TOMMOLA

Konsultointiyhtiöni erityisalueena ovat vuokrajohtajuus, hallitustyöskentely, yrityskaupat sekä erityisesti ulkomaisten yritysten haltuunotto ja integrointi suomalaiseen emoyhtiöön.

Ennen konsultiksi ryhtymistä olen toiminut 21 vuotta Huhtamäki Oy:n ja Enso Oy:n palveluksessa sekä kolme vuotta liikkeenjohdon konsulttina Mecrastor Oy:ssä.

 
Tehtävinä ovat olleet

Huhtamäki Oyj:ssä
- Euroopan liiketoimien kehitysjohtaja, 2001
- Polarcup EarthShellin toimitusjohtaja, 2000
- Latinalaisen Amerikan ja ympäristöasioiden johtaja, 1998 -1999
- Huhtamäki-konsernin johtamisjärjestelmistä vastaava johtaja, 1989
- Leaf Inc:n (USA) business controller, 1988
- Polarcup S.A:n (Espanja) toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, 1985-1987
- Lönnström Oy:n hallintojohtaja ja hallituksen jäsen, 1982-1984
- Hallituksen sihteeri ja lakimies, 1979-1981

Enso Oyj:ssä
- Keräyskuituprojektin johtaja, 1995 - 1997
- Enso Española S.A:n (Barcelona) toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen,1993-1994
- Suomen Keräyskuitu Oy, hallituksen jäsen, 1996 - 1997
- Paperinkeräys Oy, hallituksen varajäsen, 1996 - 1997
- Metsäteollisuus ry, kierrätysvaliokunnan jäsen, 1996 - 1997
- ISO 14000 standardia laativan kansainvälisen asiantuntijakomitean jäsen, 1997

Mecrastor Oy:ssä
- Liikkeenjohdon konsultti, 1990-1992
Toimeksiantajat olivat sadan suurimman suomalaisen yhtiön joukosta ja tehtävät käsittivät vaativia muutoshankkeita, joissa konsultti jakoi riskin lopputuloksesta asiakkaan kanssa. Kaksi vuokrajohtajuus -projektia kestivät kumpikin lähes vuoden.

Minulle on syntynyt laaja kokemus pakkaus-, metsä- ja konepajateollisuuden kansainvälisistä johtotehtävistä ja kokonaisnäkemys suomalaisen kansainvälisen pörssiyhtiön toimintatavoista sekä konserniesikunnassa että tytäryhtiöissä kotimaassa ja ulkomailla. Seitsemän vuoden ulkomailla työskentelyn aikana olen luonut kansainvälisen asiantuntijaverkon, jota voin käyttää tulevissa konsulttihankkeissa.

Kokemukseni mukaan asiakas saa suurimman lisäarvon projekteista, joissa yhteisesti hyväksytyn toimenpideohjelman mukaisesti minulla on vastuu hankkeen lopputuloksesta ja käytössä asiakkaan omat resurssit. Konsultti muuttuu neuvonantajasta partneriksi.