ALKUUN

YRITYSOSTO JA -MYYNTI

Yrityskauppoja valmistelee tavallisesti ryhmä, johon voivat kuulua investointipankkiirit, tilintarkastajat, liikkeenjohdon konsultit, talousjohtajat, laki- ja veroasiantuntijat, yritysviestinnästä ja liiketoiminnasta vastaavat johtajat. Sekä myyjällä että ostajalla on omat tiiminsä. Oma roolini on vaihdellut vuosien aikana yrityskaupoissa. 1980-luvun alussa olin mukana Huhtamäki Oy:n konsernijuristina. Myöhemmin tehtävä on muuttunut kattamaan yritysanalyysejä ja koko neuvottelumenettelyä. Kaksikymmentä vuotta ovat opettaneet, miten hallita koko prosessia, mitä osallistujia tarvitaan eri tapauksissa, miten välttää liiketoimintariskit, miten saavuttaa halutut neuvottelutavoitteet ja mitkä ovat jatkotoimet kaupan allekirjoittamisen jälkeen.

Ostajan tulee kattaa riskinsä siten, ettei liiketoiminta vaarannu yrityskaupan vuoksi. Yrityksen on selvitettävä, kuinka suuren preemion se voi maksaa kohdeyrityksestä. Preemion määrä vaihtelee riippuen siitä, kuinka suuret synergiaedut kauppa tuo ostajalle. Ostajalla tulee olla selkeä kuva, miten ostettava yritys sopeutetaan olemassa olevaan omaan yritysrakenteeseen. Ostokohteen haltuunoton suunnittelun tulee olla valmis ennen neuvottelujen alkua.

Ostajan tulee valmistella yrityskauppa huolellisesti. Hyvin tehdyt kotiläksyt helpottavat neuvotteluja. Tällöin ostaja tietää tarkkaan korkeimman hinnan, jonka se voi maksaa kohdeyrityksestä. Ilman kunnollista valmistelua toivottua lopputulosta on vaikea saavuttaa.

Olen valmis toimimaan asiakasyrityksen aktiivisena yrityskauppatiimin jäsenenä, suunnittelemaan haltuunoton, ja jopa vastaamaan sen toteuttamisesta. Olennaista on, että voin tuoda lisäarvoa prosessiin. Vuosien varrella olen luonut kansainvälisen verkon, jonka jäsenet voivat olla tarvittaessa mukana akvisiitiotiimissä.


Referenssit:

1. Keyes Italiana S.A, Huhtamäki Oy:n tytäryhtiö, Sisilia 2001. Yritysmyynti, neuvotteluprosessi. Myynti toteutui 2001.
2. Mono Container, Nampak Limitedin tytäryhtiö, Etelä-Afrikka 2000. Liiketoiminnan analyysi. Hankinta 2000.
3. Brasholanda, elintarvikepakkauksia valmistava perheyhtiö. Curitiba, Brasilia 1998-1999. Liiketoiminnan analyysi, neuvotteluprosessi ja haltuunotto suunnitelma. Hankinta 1999.
4. Kolme eri perhe-yhtiötä elintarvikepakkausalalta. Meksiko 1999. Liiketoimintojen analyysi, neuvotteluprosessi.
5. Kolme eri perhe-yhtiötä elintarvikepakkausalalta. Chile 1997-1999. Liiketoimintojen analyysi, neuvotteluprosessi.
6. Pörssissä noteerattu elintarvikepakkausalan yhtiö. Brasilia 1998. Kahden brasilialaisen ja yhden argentiinalaisen tuotantoyksikön liiketoimintojen analyysi, neuvotteluprosessi.
7. Kaps S.A., Huhtamäki Oyj:n yhteisyritys. Argentiina 1998. Liiketoiminnan analyysi ja neuvotteluprosessi. Partnerin osuuden lunastus 1998.
8. Sealright Inc ja TetraCup -nimisen julkiset yhtiöt. USA 1998. Neljän yksikön tuotantotoimintojen auditointi. Hankinta 1998.
9. Aterimia valmistava perheyhtiö. Saksa 1998-1999. Liiketoiminnan analyysi, neuvotteluprosessi.
10. Kartonkia jalostava perheyhtiö. Espanja 1994. Liiketoiminnan analyysi, neuvotteluprosessi. Liiketoiminnan osto 1994.
11. Autojen maahantuontia harjoittava yhtiö. Suomi 1991. Eräästä edustuksesta luopumisen valmistelu.
12. Teknisiä palveluja tarjoava perheyhtiö. Suomi 1990. Liiketoiminnan analyysi, neuvotteluprosessi. Liiketoiminnan hankinta 1990.
13. Perheyhtiö, kaksi vähittäiskauppaketjua. Suomi 1990. Myynnin valmistelu, neuvotteluprosessi.
14. Tietoliikennettä harjoittava perheyhtiö. Suomi 1990. Myynnin valmistelu.
15. Yhteisyrityksen perustaminen kolmen yrityksen kesken. Liiketoiminnan analyysi, neuvotteluprosessi.
16. Pallarés ryhmä, elintarvikepakkauksia valmistava perheyhtiö. Espanja 1985. Liiketoiminnan analyysi, neuvotteluprosessi. Hankinta 1985.
17. Metalliteollisuutta harjoittava perheyhtiö. Ruotsi 1984. Liiketoiminnan analyysi, neuvotteluprosessi. Yhtiö haki itsensä konkurssiin analyysimme perusteella ennen neuvottelujen päättymistä.
18. Metalliteollisuusyhtiö. Ruotsi 1982. Liiketoiminnan analyysi, neuvotteluprosessi. Liiketoimintojen osto 1982.
19. Elintarvikeyhtiö. Suomi 1981. Neuvotteluprosessi. Liiketoiminnan osto 1981.
20. Yhteisyritys elintarviketeollisuudessa. Suomi 1981. Neuvotteluprosessi. Yhteisyritys perustettiin 1981.
21. Teknisiä palveluja tarjoavan liiketoiminnan myynti. Suomi 1981. Neuvotteluprosessi 1981.
22. Elintarviketeollisuutta harjoittavan yhtiön liiketoiminnan osto. Suomi 1981. Neuvotteluprosessi. Tuotantoyksikkö ostettiin 1981.